İLKOKUL

İlkokulda (1 – 2. sınıf) öğrencileri ile (3 – 8. sınıf) öğrencilerinin ayrı ayrı bloklarda eğitim gördüğü okulumuzda; Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği haftalık 30 ders saatine ek olarak haftada 10 saatlik takviye kurs uygulaması ile dersler akademik ve sosyal yönden zenginleştirilerek işlenir

Birinci kademede, Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal
Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Trafik Güvenliği, Beden Eğitim, Müzik,
Görsel Sanatlar derslerine ek olarak Bilgisayar, İngilizce, Drama, Satranç, Halkoyunları dersleri de işlenir.Bu derslerde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine de önem verilir.

Öğrencilerimizin bedensel sağlığını da düşünerek 1-2. Sınıflara okulumuzda tamamlayıcı kahvaltı verilir.
Evde kahvaltısını yapan öğrenci okulda da bu beslenmeyi yaparak eğitim öğretime hazır olmada daha verimli hale gelir.

Öğrencilerin okulöncesi kurumlardan aldıkları eğitim ve hazır bulunuşluk düzeyinin üstüne derslerde öğretmenlerimizin eğitsel ve pedogojik yaklaşımla uyguladıkları müfredatla çocuklarımız ülkemizin geleceğini inşa edecek bireyler olarak görülür. Kendi potansiyellerini ve yeteneklerini ortaya çıkartarak bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazır hale getirilir.